بلوغ دختران
75 بازدید
محل نشر: متین » پاییز 1382 - شماره 20 » (50 صفحه - از 137 تا 186)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: نوشتار حاضر بخشی از رسالة نسبتاً مفصلی راجع به مسألة بلوغ دختران است که در آن ضمن طرح کلیاتی دربارة مسألة بلوغ، به بررسی نشانه‏های طبیعی بلوغ دختران، تحت عنوان بلوغ جنسی‌؛ مسألة سن، تحت عنوان بلوغ شرعی، و نیز تعارض بین ادّله و روایات و بررسی اقوال مختلف پرداخته شده است. قسمت اول این نوشتار به کاوش در روایات وارده در باب سنّ بلوغ دختران اختصاص دارد که در این شماره تقدیم می‏گردد. در قسمت دوم که در آینده منتشر خواهد شد به مسألة اساسی تعارض بین روایات و آرا و انظار مختلف خواهیم پرداخت.